NÁHRADOVÝ SYSTÉM


V ceně kurzu je zahrnuto čerpání náhradních lekcí:

OD ZÁŘÍ 2016 BUDE SPUŠTĚN KLIENTSKÝ SYSTÉM, KDE SE PO ZADÁNÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ BUDETE MOCT Z LEKCE OMLUVIT A ZÁROVEŇ SI SAMI VYBRAT TERMÍN NÁHRADY A NAHLÁSIT SE NA NI..

Prosíme tímto všechny rodiče, aby ke svým omluvám a náhradám využívali převážně tento online systém!

Přihlášení do náhradového systému.